Answered By: Åsa Forsberg
Last Updated: 2017-10-10     Views: 95

När din avhandling är färdig ska du lämna in 4 ex (3 exemplar för doktorander  vid samhällsvetenskapliga fakulteten) i informationsdisken på Universitetsbiblioteket. Tillhör du HT-fakulteten lämnar du in föreskrivet antal exemplar till HT-kansliet.

Kontrollera gärna i förväg så att alla exemplar innehåller ett dokumentblad då detta krävs för att UB ska kunna ta emot dem. Vid inlämning får du ett kvitto som du sedan lämnar till kansliet på din fakultet (eller enligt anvisningar om ni fått annan information). 

Du kan lämna in din avhandling under hela UB:s öppettider, se här: http://www.ub.lu.se/oppettider.

För mer information om hur du registrerar din avhandling, läs här: http://www.ub.lu.se/publicera/avhandlingar/registrera-avhandling

Relaterade frågor och svar

    Kontakta oss