Answered By: Ingela Wahlgren
Last Updated: 2016-03-10     Views: 40

När din avhandling är färdig lämnar du in 20 exemplar (3 exemplar för doktorander vid samhällsvetenskapliga fakulteten) i informationsdisken på Universitetsbiblioteket. Tillhör du HT-fakulteten lämnar du in föreskrivet antal exemplar till HT-kansliet.

Kontrollera gärna i förväg så att alla exemplar innehåller ett dokumentblad då detta krävs för att UB ska kunna ta emot dem. Vid inlämning får du ett kvitto som du sedan lämnar till kansliet på din fakultet (eller enligt anvisningar om ni fått annan information). 

Disputerar du efter den 1 januari 2016 ska du lämna in 4 ex (3 exemplar för doktorander vid samhällsvetenskapliga fakulteten).

Relaterade frågor och svar

    Kontakta oss