Answered By: Ingela Wahlgren
Last Updated: 2016-03-10     Views: 20

Du hittar information om hur du får ett ISBN till din avhandling här: http://www.ub.lu.se/publicera/registrera-och-publicera-i-lup/avhandlingar/isbn-till-avhandling

Relaterade frågor och svar

    Kontakta oss