Answered By: Ingela Wahlgren
Last Updated: 2016-08-23     Views: 220

Studenter och anställda vid Lunds universitet använder sitt LU-kort som bibliotekskort. Har du aldrig tidigare haft lånekonto/lånekort hos oss så behöver du fylla i ansökan om lånekonto. Gå sedan till ett bibliotek för att få ditt LU-kort aktiverat som bibliotekskort. Glöm inte ta med kortet!

Du som inte är student eller anställd, men över 18 år och med svenskt personnummer kan också få bibliotekskort.  Fyll i ansökan och gå sedan till valfritt bibliotek inom LU för att hämta ditt bibliotekskort. Observera att du måste ta med dig giltigt ID-handling. Är du inte svensk medborgare kan du ändå ha rätt att få bibliotekskort, men det behövs ytterligare handlingar (läs mer på bibliotekens gemensamma webbplats).

 

 

 

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss