Answered By: Åsa Forsberg
Last Updated: Mar 10, 2016     Views: 85

I första hand hänvisar vi till mikrofilmerna för respektive tidning. Dessa behöver inte beställas utan kan läsas direkt på plats i Universitetsbibliotekets källare. Om  den aktuella tidningen inte finns mikrofilmad eller om du vill åt information som inte syns på mikrofilmen alternativt har särskilda forskningsskäl kan du beställa fram själva tidningsläggen, alltså den fysiska originalversionen av tidningen. På grund av att denna framtagning är tidskrävande kan du endast beställa fram fem tidningslägg åt gången. Vill du läsa mer om vilka tidningar som finns mikrofilmade eller beställa fram ett tidningslägg kan du göra detta här.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss