Answered By: Jan Gustafsson
Last Updated: 2016-03-10     Views: 61

Kat. 58- (förkortning för Katalog 1958-) är en konventionell alfabetisk kortkatalog som redovisar UB:s förvärv av böcker och tidskrifter under perioden 1958-1975. En del av innehållet i katalogen, men inte allt, är registrerat i Libris/Lovisa. Det betyder att om man söker material från den här tiden och inte hittar det i Libris/Lovisa så är det hit man bör gå. Den är placerad mitt emot kopieringsrummet under trappan som leder upp till däcket.

 

 

För beställning får man fylla i ett formulär som finns tillgängligt vid lånedisken. Där finns också en låda där man lägger det ifyllda beställningsformuläret. Beställt material avhämtas på eftermiddagen nästkommande vardag.

 

Relaterade frågor och svar