Answered By: Åsa Forsberg
Last Updated: 2016-02-24     Views: 44

En hel del av UB:s böcker kan man endast få tillgång till som s.k. läsesalslån. Dessa hämtar man oftast ut i den vanliga informationsdisken, för att sedan läsa dem på valfri plats i biblioteket. En del får man istället läsa i vår specialläsesal, som ligger i källarplanet. Exempel på sådant som man alltid tar del av i specialläsesalen är just kartor och bilder, men det är också annat som kan vara ömtåligt eller svårt att hantera. Allt äldre tryck läses också i specialläsesalen . Du kan läsa mer om var man tar del av vilket material om du klickar på länken nedan.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss