Answered By: Jimmy Nilsson
Last Updated: 2017-06-19     Views: 35

På Universitetsbiblioteket kan studenter samt anställda vid Lunds universitet boka grupprum.

Via länken nedan kan du läsa mer och boka rum.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss