Answered By: Linnéa Stenson
Last Updated: Mar 22, 2016     Views: 168

Jadå, det går bra att återlämna böcker via post!

Du kan använda samma adress (se länken nedan) oavsett vilket bibliotek vid Lunds Universitet böckerna tillhör.

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss