Answered By: Jan Gustafsson
Last Updated: 2016-03-22     Views: 21

Siffrorna hänvisar till en fysisk hylla i biblioteket med den beteckningen. Utöver detta talar de också om något om innehållet i boken. "303" enligt Dewey decimalklassifikation står för "Sociala processer". Se översikt och lathund om Dewey under Links & Files nederst. 

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss