Answered By: Ingela Wahlgren
Last Updated: 2017-06-19     Views: 33

I Lovisa hittar du avhandlingar genom att avgränsa på Publikationstyp i vänsterspalten efter att du har gjort en sökning. Klicka på Publikationstyp och sedan på Avhandling för att avgränsa. Siffran till höger visar hur många avhandlingar som motsvarar din sökfråga.

Relaterade frågor och svar