Answered By: Jimmy Nilsson
Last Updated: 2018-02-09     Views: 69

Ja, med våra SecurePrint-kopiatorer går det att skanna dokument till maskinläsbar text. I bifogad PDF-fil finns en guide för hur du går till väga.

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss