Answered By: Åsa Forsberg
Last Updated: 2018-06-27     Views: 139

Nej, det kan du inte göra.

När du ställer dig i kö på en bok i LUBcat så köar du automatiskt på först återlämnade exemplar, det vill säga den bok som först blir återlämnad efter att det blivit din tur i kön.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss