Answered By: Ingela Wahlgren
Last Updated: 2017-09-13     Views: 42

Nej, det kan du inte göra.

När du ställer dig i kö på en bok i Lovisa så köar du automatiskt på först återlämnade exemplar, det vill säga den bok som först blir återlämnad efter att det blivit din tur i kön.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss