Answered By: Åsa Forsberg
Last Updated: 2017-10-02     Views: 110

De flesta bibliotek har kopiatorer som det också går att skanna i. Om du inte ändrar i inställningen blir det skannade dokumentet ett bilddokument. Det går inte  att kopiera eller söka i det och inte heller lyssna på det med talsyntes.

Du kan enkelt ändra inställningen så att de skannade sidorna i stället blir ett textdokument (OCR-konvertering). Gör så här:

  • Logga in på kopiatorn/skannern med ditt LU-kort (eller inloggningsuppgifter om du inte är student/anställd), och välj Scan and Send.

  • Välj Send to myself om du vill att det skannade dokumentet ska skickas till din studentmejl eller jobbmejl. Vill du skicka dokumentet till en annan adress, kan du skriva in den under New destination.

  • Ändra inställningen för typ av dokument genom att klicka på den lilla pilen till höger om PDF Compact

  • Tryck på knappen OCR (Text Searchable) så att den blir gul. Om du låter inställningen för komprimering, Compact, vara kvar, blir den skannade filen inte så stor, dock kanske kvaliteten på den skannade texten inte är lika hög som om du väljer bort Compact. En okomprimerad text är av högre kvalitet men den skannade filen kan bli mycket stor. Tryck på OK för att spara inställningen.

  • Skanna. När du har skannat färdigt, skickar du dokumentet till dig själv genom att välja Start sending.

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss