Answered By: Åsa Forsberg
Last Updated: Jun 27, 2018     Views: 90

Logga in på ditt konto i LUBcat. Om du är student eller anställd vid Lunds universitet klickar du på LU-login, annars på Övrig inloggning:

Klicka på Dina avgifter i vänstermenyn. Om du har förseningsavgifter kommer dessa att synas i det fönster som öppnas.

 

Du får upp en översikt över eventuella avgifter.

Datum är det datum du har återlämnat en bok. Du får bokens titel och vilket bibliotek som äger boken, samt information om hur hög avgiften är.

Om dina avgifter är 100 kronor eller mer kan du inte låna förrän du har betalat avgifterna.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss