Answered By: Åsa Forsberg
Last Updated: Jun 27, 2018     Views: 38

Ja, det kan du.

Det finns två typer av beställningar i LUBcat.

  • Böcker/annat material i magasin måste alltid beställas fram.  Det går också att beställa tillgängligt material (ej kursböcker/läsesalslån) för avhämtning på andra bibliotek.
  • Det går att köa på utlånat materia.

Oavsett om du har beställt en bok eller köar på den kan du avbryta fram till dess att du får meddelande om att boken finns att hämta:

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss