Answered By: Linnéa Stenson
Last Updated: Jul 24, 2018     Views: 287

Vilken kurslitteratur som finns tillgänglig elektroniskt varierar beroende på vilken kurs/vilket program du läser.

Generellt sett kan man säga att minoriteten av alla kursböcker finns som e-böcker (på grund av att förlagen inte säljer titlarna i elektronisk form) och för de kursböcker som finns tillgängliga elektroniskt varierar lånetiden och format (beroende på vilken e-boksplattform titeln är tillgänglig på).

Samtliga titlar är dock sökbara i LUBcat och LUBsearch och har då en länk till e-boksplattformen i bokposten.

 

I LUBsearch syns även om det finns någon begrännsning vad gäller antal lånedagar eller samtidiga användare under Terms of Use:

Vill du läsa mer om vad som gäller ang. lånetid och format för en specifik e-boksplattform finns mer information i följande LibGuide: http://libguides.lub.lu.se/ebooks_publishers-and-providers.

Kontakta ditt fakultetesbibliotek om du har fler frågor kring din kurslitteratur.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss