Answered By: Linnéa Stenson
Last Updated: 2015-10-15     Views: 91

Vilken kurslitteratur som finns tillgänglig elektroniskt varierar beroende på vilken kurs/vilket program du läser.

 

Generellt sett kan man säga att minoriteten av alla kursböcker finns som e-böcker (på grund av att förlagen inte säljer titlarna i elektronisk form) och för de kursböcker som finns tillgängliga elektroniskt varierar lånetiden och format (beroende på vilken e-boksplattform titeln är tillgänglig på).

Samtliga titlar är dock sökbara i Lovisa och LUBsearch och har då en länk till e-boksplattformen i bokposten.

 

Vill du läsa mer om vad som gäller ang. lånetid och format för en specifik e-boksplattform finns mer information i följande LibGuide: http://libguides.lub.lu.se/ebooks_publishers-and-providers.

 

Mer information om vilka regler som gäller för den kurslitteratur som finns tillgänglig i tryck hittar du på biblioteken vid Lunds Universitets gemensamma hemsida.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss