Answered By: Linnéa Stenson
Last Updated: May 24, 2017     Views: 455

Full Text Finder är namnet på Lunds universitets länkserver. En länkserver är en tjänst som kopplar samman Lunds Universitets biblioteks elektroniska resurser med söksystemet LUBsearch och databaser som t.ex. Web of Science.

När du klickar på ikon skickas du vidare till resursen när Lunds universitets bibliotek prenumererar på tidskriften och har betalat för att du ska få tillgång till artikeln.

 

 

Om Lunds Universitets bibliotek inte erbjuder elektronisk tillgång till artikeln dyker en sida upp där du hittar bl.a. en länk till fjärrlånesystemet BasILL där du som studerar eller är anställd kan beställa artikeln (kontakta ditt bibliotek för att få mer information om kostnader, leveranstid etc.).

För att få tillgång till artiklar som inte finns i elektronisk form kan du studerar eller är anställd också undersöka om det är möjligt att beställa en kostnadsfri, inscannad kopia via tjänsten LUBITO.

 

 

 

Relaterade frågor och svar