Answered By: Åsa Forsberg
Last Updated: Oct 16, 2015     Views: 85

För att spara en sökning måste du först vara inloggad i My Folder. När du loggat in gör du din sökning och går därefter till Search history.

 

 

Bocka för den sökning som du vill spara och tryck sedan på Save Searches/Alerts.

 

 

Namnge din sökning och klicka på Save.

 

 

Nu ligger din sparade sökning i mappen Saved searches och du kan närsomhelst göra om sökningen genom att öppna mappen och välja Retrieve Saved Search.

 

 

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss