Answered By: Britta Wallin
Last Updated: 2015-09-21     Views: 192

I LUBsearch hittar du främst vetenskapliga tidskriftsartiklar på engelska. Här finns också böcker, uppslagsverk, avhandlingar och annan vetenskaplig litteratur. Mycket av innehållet kan läsas direkt i fulltext.

Det finns också referenser till tryckt litteratur vid Lunds universitet hämtade från bibliotekskatalogen Lovisa.

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss