Answered By: Linnéa Stenson
Last Updated: Jun 19, 2017     Views: 149

Metadata är beskrivande element till en elektronisk eller fysisk resurs (till exempel en artikel eller ebok eller tidskrift) som gör resursen sökbar i olika system (t.ex. ämnesord, författare, titel, ISBN osv.).

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss