Answered By: Linda Grandsjö
Last Updated: Mar 10, 2016     Views: 428

När du sökt på något är det möjligt sortera ut träffar i träfflistan genom att antingen:

 

 

  • Gå till Material Types ute i vänstermenyn och klicka i Academic Journals (resultatlistan kommer att uppdateras så att endast artiklar från vetenskapliga tidskrifter visas)

 

  • Gå till Limit to ute i vänstermenyn och klicka i Peer-Reviewed (resultatlistan kommer att uppdateras så att endast vetenskapliga artiklar som granskats av specialister inom disciplinen visas)

 

 

 

 

 

 

Relaterade frågor och svar