Answered By: Åsa Forsberg
Last Updated: Sep 25, 2015     Views: 145

Gå in på Databases A-Z  längst uppe på på sidan i LUBsearch.

 

 

Nu kommer du till vår lista över de databaser vi har tillgång till vid Lunds universitet, där du kan söka på databasens namn, klicka dig fram alfabetiskt på begynnelsebokstaven i namnet alternativt gå in ämnesvis och leta upp den databas du söker (läs mer om Databases A-Z här).

Vet du vad databasen heter kan du i många fall också söka på databasens namn i LUBsearch och få upp den som en träff i träfflistan. 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss