Answered By: Åsa Forsberg
Last Updated: Apr 22, 2016     Views: 149

EasyReader är ett läsprogram för talböcker. Lunds universitet har en campuslicens på programmet och det finns installerat på många publika datorer runt om på campus. Studenter kan ladda ner programmet via Studentportalen, anställda kan kontakta sin programförmedlare för att få det installerat på arbetsdatorn och ladda ner det via LDC:s programförmedling för att installera det på privat dator.

Media

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss