Answered By: Åsa Forsberg
Last Updated: 2015-09-25     Views: 158

För att få tillgång till databasen SciFinder behöver du först registrera ett konto. Registeringen måste göras på en dator som är ansluten till Lunds Universitets nätverk (läs mer om du registrerar dig här).

 

 

Relaterade frågor och svar

    Kontakta oss