Answered By: Åsa Forsberg
Last Updated: Jun 27, 2018     Views: 860

Vissa böcker får man inte låna hem utan bara sitta på biblioteket och läsa. Då står det "Läsesalslån" eller "Ej hemlån" i katalogen LUBcat.

På Universitetsbiblioteket gäller det följande typer av böcker: http://www.ub.lu.se/lana/material-att-lasa-pa-ub .

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss