Answered By: Britta Wallin
Last Updated: 2016-03-10     Views: 331

Lånetiden på kursböcker (finns på fakultetsbiblioteken men inte på UB) är alltid 14 dagar. Förseningsavgift tas ut med 10 kr per bok och dag. Om ingen annan köar på kursboken, kan man i Lovisa låna om den upp till 10 gånger. Se här hur man gör det: http://www.lub.lu.se/laana/foernya-dina-laan.html.

Lånetiden på övriga böcker är minst 4 veckor. Om sen ingen annan köar på boken, får man behålla den i upp till 6 månader. Om vi vill ha tillbaka boken, får du alltid krav via mejl. För att låna om måste man ta med sig boken till något av våra bibliotek och återlämna och låna om på plats.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss