Answered By: Åsa Forsberg
Last Updated: Jun 27, 2018     Views: 369

Det kan bero på olika saker.

Lånekontots giltighetstid kan ha gått ut, och då får du gå till biblioteket och få det uppdaterat, eller mejla till info@ub.lu.se .

Det kan också vara så att du har förseningsavgifter på 100 kr eller mer, och då måste du betala dessa innan du kan låna igen. Detta gäller också om du har böcker som är så försenade att du har fått en faktura att betala.

Tänk också på att vissa böcker inte kan beställas i förväg. Det går inte att beställa kursböcker och det går inte att beställa böcker ur de öppna samlingarna för avhämtning på det bibliotek där de står som tillgängliga. 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss