Answered By: Britta Wallin
Last Updated: 2015-11-03     Views: 85

Det finns vanligtvis två sorters trådlösa nätverk på biblioteken - Weblogon och eduroam. Läs om hur man ansluter sig: http://www.ldc.lu.se/tjanster/natverk/tradlost-nat.

Det krävs att du är student eller forskare vid Lunds universitet för att du ska kunna använda Weblogon. De som tillhör andra universitet och högskolor där eduroam gäller kan använda det.

Relaterade frågor och svar

    Kontakta oss