Answered By: Britta Wallin
Last Updated: 2017-06-01     Views: 127

På Lunds universitet finns det campustäckande trådlösa nätverket Eduroam. Det kan användas om du är student eller anställd vid Lunds universitet. Eduroam är också tillgängligt för internationella studenter och forskare från många andra länder.  Läs om hur man ansluter sig: http://www.ldc.lu.se/tjanster/natverk/tradlost-nat.

Relaterade frågor och svar

    Kontakta oss