Answered By: Ingela Wahlgren
Last Updated: 2016-01-18     Views: 186

Visst! Det finns några olika sätt att skriva ut på.

Är du student kan du skaffa ett PayEx-konto som du fyller med pengar. Välj skrivaren "SecurePrint" när du ska skriva ut. Utskrifterna hämtar du sedan i utskriftsrummet genom att blippa ditt LU-kort på skrivaren. Är du anställd vid LU behöver du inte registrera något PayEx-konto, men kan ändå använda systemet.

Är du varken student eller anställd har vi en myntkopiator som också går att använda för utskrift. Skicka din utskrift till "UBCoins". Denna kopiator finns nära informationsdisken. Ska du skriva ut större mängder, eller om du vill skriva ut i färg,  kan du också ansluta dig till PayEx, om du har eller skaffar ett så kallat Biblioteksbesökarkonto så att du kan logga in på UB:s datorer.

Här kan du läsa mer om utskrifter på UB: http://www.ub.lu.se/service/kopiera-skanna-skriv-ut.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss