Answered By: Britta Wallin
Last Updated: 2016-09-15     Views: 863

När materialet står placerat i UB depå enligt bibliotekskatalogen Lovisa, innebär det att det förvaras i ett förråd utanför Universitetsbiblioteket. Materialet måste därför beställas fram i förväg.

Du kan hämta det du har beställt nästa dag efter kl. 16.00 (måndag-fredag) (i undantagsfall 2 vardagar efter). Du får ett mejl också så att du vet när det har anlänt.

Materialet transporteras till det avhämtningsställe man väljer. Ibland får man enbart läsa materialet på UB (gäller bl.a. tidskrifter).

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss