Answered By: Åsa Forsberg
Last Updated: 2017-06-19     Views: 119

Specialläsesalen är Universitetsbibliotekets tysta, bemannade läsesal där äldre och känsligt material kan läsas efter att man gjort en beställning. I Specialläsesalen läses även dagstidningar i original, så kallat vardagstryck, och bilder och kartor. Allt material måste beställas fram innan du besöker Specialläsesalen. Den ligger i bibliotekets källarvåning, vilken du når via ett trapphus i husets sydöstra hörn (du går in i biblioteket och svänger höger vid informationsdisken och sedan höger igen när du nått husets kortsida). Du måste ha en giltig lånehandling vid Lunds universitets (LU-kort eller bibliotekskort) för att ha tillträde till Specialläsesalen.

Mer information om läsesalen och vilka regler som gäller där hittar du här.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss