Answered By: Ingela Wahlgren
Last Updated: 2016-02-25     Views: 53

Specialläsesalen är Universitetsbibliotekets tysta, bemannade läsesal där äldre och känsligt material kan läsas efter att man gjort en beställning. Specialläsesalen ligger i bibliotekets källarvåning, vilken du når via ett trapphus i husets sydöstra hörn (du går in i biblioteket och svänger höger vid informationsdisken och sedan höger igen). Du måste ha med dig giltig fotolegitimation.

Mer information om läsesalen och vilka regler som gäller där hittar du här.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss