Answered By: Maria Ohlsson
Last Updated: 2015-09-25     Views: 77

Om det gäller en bok som du beställt och som du fått e-postmeddelande om att den finns att hämta, så kan du inte avbeställa den själv i ditt konto. Du kan meddela det bibliotek som du valt för avhämtning genom att besvara det e-postmeddelande du fått, och skriva att du inte längre vill ha boken.

Om det gäller en bok som du fortfarande står i kö på, så kan du själv ta bort din beställning. Detta gör du inne i Lovisa på "Mitt konto", se bild nedan:

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss