Answered By: Ingela Wahlgren
Last Updated: 2015-09-25     Views: 97

Om boken du söker har status Läsesalslån i Lovisa så kan du endast läsa den på det bibliotek som äger boken (i de flesta fall är detta Universitetsbiblioteket).

 

 

Observera att du måste beställa fram dessa böcker för att kunna läsa dem. Beställer gör du genom att klicka på den bruna knappen längst till höger när du tittar på exemplaret i Lovisa.

Boken finns sedan till avhämtning i UBs informationsdisk under eftermiddagen nästföljande vardag.

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss