Answered By: Martin Persson
Last Updated: 2015-09-25     Views: 114

"Köa" gäller för material som är utlånat. Du ställer dig då i kö och får vänta tills det finns ett tillgängligt exemplar som reserveras åt dig.

"Beställa" gäller för material som finns tillgängligt, antingen i magasin eller på öppna hyllor. Materialet plockas vid beställning fram till dig, men notera att det inte går att beställa material från öppna hyllor för att hämta på samma bibliotek. Det går heller inte att beställa tillgängliga kursböcker mellan bibliotek (däremot går det bra att köa på utlånade kursböcker och välja ett annat bibliotek som avhämtningsställe).

För material som är klassat som läsesalslån, det vill säga att man inte kan låna hem det, får beställningsknappen texten "Läsesalslån". Materialet plockas då fram för läsning på biblioteket.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss