Answered By: Linnéa Stenson
Last Updated: 2016-03-10     Views: 147

Kat.-57 (förkortning för Katalog -1957) är en äldre bibliotekskatalog som digitaliserats (information om hur du söker och beställer från den digitaliserade versionen här: http://www.ub.lu.se/katalog-1957).

 

 

Katalogen innehåller information om böcker som är tryckta till och med 1957 och finns också tillgänglig i fysisk form på Universitetsbiblioteket, så man är välkommen att bläddra i den när man befinner sig på plats!

 

 

Relaterade frågor och svar