Answered By: Maria Långh
Last Updated: 2016-03-10     Views: 303

Förseningsavgifter betalar man på det bibliotek där den uppkommit, dvs på det bibliotek som äger de försenade böckerna. När det gäller böcker lånade på/från Campus Helsingborgs bibliotek så kan förseningsavgiften också betalas på Samhällsvetenskapliga biblioteket i Lund.
Mer information om lånevillkor finns här http://www.lub.lu.se/laana/laanevillkor.html

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss