Answered By: Linnéa Stenson
Last Updated: 2015-10-16     Views: 248

Det går att lösa - de allra flesta biblioteken vid Lunds Universitet har ett bokinkast eller en återlämningslåda där du kan lämna böcker när biblioteket är stängt.

Återlämningslådorna töms i samband med att biblioteken öppnar igen och din återlämnade bok avregistreras då från ditt konto.

 

 

För att se om det bibliotek du brukar använda har en återlämningslåda eller dylikt, så kika på bibliotekets hemsida!

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss