Answered By: Linnéa Stenson
Last Updated: 2016-05-31     Views: 78

Ja, över sommaren har vi längre lånetid än vanligt på kursböcker (under 2016 börjar sommarlånetiderna gälla från och med den 26/5)! 

Krävbara böcker har samma lånetid året om.

 

 

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss