Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-06-18     Views: 227

Ja, över sommaren har vi längre lånetid än vanligt på kursböcker. Sommaren 2019 gäller sommarlånen under perioden 22/5-4/9. Kursböcker (och en del specialmaterial) som lånas ut fr.o.m. 22/5 kommer alltså att få återlämningsdatum 4/9

Krävbara böcker (dvs långlån) har samma lånetid året om.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss