Answered By: Linnéa Stenson
Last Updated: 2017-06-19     Views: 110

Ja, över sommaren har vi längre lånetid än vanligt på kursböcker. Sommarlånen kommer 2017 att vara mellan 22/5 och 30/8.

Krävbara böcker har samma lånetid året om.

 

 

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss