Answered By: Linnéa Stenson
Last Updated: 2018-06-27     Views: 172

Ja, över sommaren har vi längre lånetid än vanligt på kursböcker. Sommarlånen kommer 2018 att vara mellan 21/5 och 4/9.

Krävbara böcker har samma lånetid året om.

 

 

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss