Answered By: Linnéa Stenson
Last Updated: 2017-06-20     Views: 87

Ja, Lunds Universitets bibliotek ger dig som studerar eller är anställd vid Lunds Universitet elektronisk tillgång till ett antal ordböcker via Nationalencyklopedin. 

Ordböckerna finns tillgängliga via databasen Nationalencyklopedin.

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss