Answered By: Linnéa Stenson
Last Updated: 2017-06-19     Views: 55

Enligt lagen om pliktleveranser får Lunds Universitetsbibliotek in ett exemplar av allt som trycks på svenska och är för allmän spridning (läs mer här).

Hur ofta tryckerier och utgivare skickar pliktleveranser varierar dock, vilket gör att det kan dröja ett antal månader innan en nypublicerad bok blir sökbar i Lovisa och tillgänglig för utlån. På grund av den stora mängden material vi får in är det tyvärr svårt för oss att besvara om en bok har levererats eller när den kommer bli tillgänglig för utlån, men du kan sätta upp en bevakning i Lovisa och på så sätt få information om när det går att låna boken!

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss