Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-06-18     Views: 91

Följande kategorier är alltid läsesalslån (alltså böcker som måste läsas på plats):

 1. Allt material till och med 1899
 2. Barn- och ungdomslitteratur (både skön- och facklitteratur)
 3. Uppslagsverk, språklexikon, ordböcker, citatsamlingar
 4. Skolböcker (dvs. läromedel t. o. m gymnasienivå)1958 och framåt
 5. ”Ifyllnadsböcker” (alla ämnen) för text och bild)
 6. a) Böcker om förströelser och tidsfördriv som t.ex. handarbetsböcker, reparationshandböcker, heminredning och kokböcker, horoskop, hobbyodling av växter inne och ute

b) Böcker om utövandet av sport och spel som t ex schack, kortspel, lekar, gåtor, fotboll, styrketräning, dykning, hästhoppning

 1. Böcker om skötsel och träning av tamdjur/ husdjur (såsom katter, marsvin, hästar, hundar, får, nötboskap, akvariefiskar m.fl. ).
 2. Resehandböcker – kat 58 och framåt.
 3. Skönlitteratur tryckt på svenska språket
 4. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Häften under 50 sidor (OBS! gäller inlagan)
 5. Böcker som består av lösbladssystem eller sitter i pärm eller spiralhäfte
 6. Tidskrifter (alla ämnen)Obs! Monografiserier med ”p-sign” kan vara hemlån!
 7. Böcker som tillhör specialsamlingar som t. ex CMC, Bergnerska samlingen, ”Samling Tyskland andra världskriget” eller andra samlingar där donatorerna bestämt villkoren för lån.
 8. Musikalier som sångböcker och noter
 9. Kartböcker
 10. Extremt stora och tunga verk – över 40 cm längs ryggen (med hylluppställning Storfol  eller liggfol i kat -57 eller ”Sf ”eller lf”) liksom extremt små böcker (miniatyrer)

UB förbehåller sig alltid rätten att ändra status på böcker till ”läsesalslån” om boken kan betraktas som ”rar”, exklusiv, ömtålig eller om det finns andra särskilda omständigheter som kan påverka bedömningen. Detta kan ske även i samband med att en bok har beställts så att låntagaren inte är medveten om statusen när hen hämtar boken.

Vissa forskare/doktorander vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet kan få tillstånd att låna med sig svensk skönlitteratur till institutionen. För att ansöka om tillstånd: vänd dig till infodisken eller info@ub.lu.se, varpå tillståndet ska godkännas av ansvarig på UB. Notera att du måste ha ansökt om och fått tillstånd innan du börjar låna med dig skönlitteratur.

Relaterade frågor och svar

  Related Topics

  Kontakta oss