Answered By: Åsa Forsberg
Last Updated: 2017-06-19     Views: 59

Universitetsbiblioteket har fem stycken bokningsbara grupprum. I Ekmanska grupprummet får man plats åtta personer, i Tertium och Investigatoriet är det plats för sex personer och i Avkroken och Cellen finns det plats för fyra personer. Via länken nedan kan du läsa mer och boka grupprum om du är student eller anställd vid universitetet.

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss