Answered By: Mikaela von Horn
Last Updated: Oct 16, 2015     Views: 42

Det har under sommaren 2015 varit en del problem med åtkomst till Global Grant utanför LU campus, men problemen ska nu vara löst. 

Om ett ev. felmeddelande ändå skulle dyka upp måste man gå in i inställningarna i den webbläsare man använder och rensa cachen genom att ta bort cookies och filer.

Relaterade frågor och svar

    Kontakta oss