Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: Jun 27, 2019     Views: 8

The libraries at Lund University offer e-books for loaning. It's not the libraries that own the e-books, instead tey are loaned to the libraries by subscription. The terms and conditions for loaning and using e-books vary between publishers.
 
Help with e-books
At Libguides you can get help with e-books (see link below). Explicit information about the different publishers can be found at Publishers & providers (see link below).
 
Overall terms & conditions for e-books:
  • de flesta e-böcker är tillgängliga i PDF-format och behöver inte formellt lånas ut. Det finns dock leverantörer som gör böckerna tillgängliga en begränsad tid (1-14 dagar), innan filen försvinner.
  • man får aldrig skicka en hel e-bok som fjärrlån utan endast en begränsad del (t.ex. ett kapitel). Alla leverantörer tillåter inte heller fjärrlån.
  • möjligheten att skriva ut och spara på egen dator är starkt begränsad.

De e-böcker som biblioteken vid Lunds Universitet prenumererar på går att hitta i katalogerna LUBsearch, LUBcat och Libris (se länkar nedan).

Related FAQ:s

    Related Topics

    Contact us