Answered By: Stina Hallin
Last Updated: Apr 28, 2020     Views: 5

Det händer att böcker som står på en publik avhämtningshylla och väntar på att bli lånade, blir tagna utan att bli lånade. För att hålla kolla på vilka böcker som ska städas från avhämtninghyllan kan man köra en rapport och se vilka böcker som ska städas. Saknas en bok på hyllan, finns då möjlighet att se vem som troligen har boken. Listan ska tas ut kvällen innan beställningarna går ut. Dagens lista ska alltså matchas mot morgondagens städning. Har väl beställningen gått ut, kommer den inte med på listan.

För att få fram listan, gör så här:

  1. Gå till Utlåningssidan i LUBcat
  2. Klicka på knappen Böcker att städa från avhämtningshylla
  3. Välj ditt bibliotek och klicka på Kör rapporten

Du får nu en lista på böcker som ska tas bort från hyllan nästa dag. Kontrollera så det stämmer. Saknas en bok på hyllan kan du se i listan vem som hade den för avhämtning, och kanske gått iväg med den utan att låna den.

Om så önskas går det att skriva ut rapporten genom att klicka på Ladda ned, och sedan välja önskat format.

Related FAQ:s

    Related Topics

      Contact us