Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-22     Views: 266

Du kommer åt de databaser som Lunds Universitets bibliotek ger tillgång till med din Studentkonto eller LUCAT-identitet. 

För att komma till inloggningsrutan går du till Databaslistan (Databases A-Z), söker fram databasen du är intresserad av och klickar sedan på databasens titel för att komma till inloggningen.

Om du inte är student eller forskare vid Lunds Universitet kommer du tyvärr inte åt databaserna hemifrån, men du har tillgång till dem när du befinner dig på något av biblioteken vid Lunds Universitet.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss