Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-06-18     Views: 57

Ja, om du är student eller anställd vid Lunds Universitet och har ett LU-kort kan du koppla ditt LU-kort till ett lånekonto. Du behöver uppsöka ditt LU-bibliotek för att göra detta, och kan självklart göra det i samband med att du skaffar LU-kortet. LU-kortet blir på så sätt också ditt lånekort vid biblioteken vid Lunds Universitet. Du kan läsa mer om lån, lånekort och bibliotekets låneregler i länken nedan.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss