Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-05-17     Views: 130

När din avhandling är färdig ska du lämna in 4 exemplar (endast 3 ex för doktorander  vid samhällsvetenskapliga fakulteten) i informationsdisken på Universitetsbiblioteket. Tillhör du HT-fakulteten lämnar du istället in föreskrivet antal exemplar till HT-kansliet.

Kontrollera gärna i förväg så att alla exemplar innehåller ett dokumentblad då detta krävs för att UB ska kunna ta emot dem. Vid inlämning får du ett kvitto som du sedan lämnar till kansliet på din fakultet (eller enligt anvisningar om ni fått annan information). 

Du kan lämna in din avhandling så länge UB har öppet (se öppettider i länk nedan).

För mer information om hur du registrerar din avhandling hittar du i länken nedan.

Relaterade frågor och svar

    Kontakta oss