Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-08-23     Views: 1291

Biblioteken vid Lunds universitet tillämpar automatiska omlån på de flesta kategorier av böcker. Du kan inte själv göra automatiska omlån, utan det gör systemet

Kursböcker

Kursböcker har en låneperiod på 14 dagar. Om ingen annan ställer sig i kö på boken, förnyas boken automatiskt fem gånger. Sammanlagt kan du alltså låna en kursbok sex låneperioder om 14 dagar, under förutsättning att ingen annan vill ha boken.

Om någon ställer sig i kö på din kursbok, får du ett mejl om detta och med information om när boken ska återläm nas, i slutet av pågående låneperiod. Två dagar innan låneperioden är slut får du ett påminnelsemejl.

Övriga böcker

De flesta böcker som inte är kurslitteratur har en låneperiod på 28 dagar, undantag finns dock, se nedan.

För att se hur många låneperioder som återstår, gå in på dina sidor i LUBcat:

1. Logga in på ditt konto i LUBcat (se länk nedan).

2. Klicka på ditt namn uppe i högra hörnet för att komma till dina lån.

3a. Kursbok: Om ditt lån är en kursbok (alltså en bok som regelbundet används som kurslitteratur) står det i samma kolumn hur många dagar du har kvar av ditt lån (när du lånar en kursbok har du 14 dagars lån). Om ingen ställt sig i kö kan du förlänga ditt lån genom att klicka i den lilla rutan bredvid boken och klicka på "förnya lån" längst ner på sidan. Om någon annan köar på boken finns ingen ruta att klicka i.

3b. Övriga lån: Om ditt lån är ett så kallat långlån/krävbar bok kan du inte förnya den, utan den förnyar sig själv automatiskt varje månad i upp till 6 månader. Första månaden är du garanterad att behålla boken, resterande månader avbryts lånetiden om någon annan ställer sig i kö. 

 

1. Logga in på ditt konto i LUBcat (se länk nedan).

2. Klicka på ditt namn uppe i högra hörnet för att komma till dina lån, och titta i kolumnen som heter "Låna om"

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss