Answered By: Anna Carlsdotter
Last Updated: 2019-03-13     Views: 72

Ja , det finns två läsesalar på Universitetsbiblioteket som enbart forskare och doktorander har tillträde till, Scriptoriet och Collinska rummet. Du kan läsa mer om dem via länken nedan. Det krävs en kod för att komma in i forskarsalarna, denna lämnas ut i informationsdisken på Universitetsbiblioteket. Alla forskare och doktorander, oavsett lärosäte, är välkomna att använda rummen.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss